Apa yang Dimaksud Kegunaan Intrinsik dan Ekstrinsik Dalam Sejarah

Apa yang dimaksud kegunaan intrinsik dan ekstrinsik dalam sejarah? Ini berkaitan dengan keilmuan kesejarahan dan juga berkaitan dengan proses penanaman nilai.

Kalo dilihat dari definisi masing, keduanya berkaitan pada 2 hal yaitu masalah internal dan external.

Buat kamu yang belum paham apa yang dimaksud kegunaan intrinsik dan ekstrinsik dalam sejarah, berikut ini saya jelaskan fungsi masing-masing di artikel ini secara lengkap.

Apa yang Dimaksud Kegunaan Intrinsik dan Intrinsik Dalam Sejarah?

Maksud dari kegunaan intrinsik yaitu yang terkait dengan keilmuan dan pembinaan profesi kesejarahan. Contohnya ialah sejarah sebagai ilmu.

Sedangkan kegunaan ekstrinsik merupakan kegunaan yang berkaitan dengan proses penanaman nilai dan proses. Contohnya ialah sejarah sebagai ilmu bantu.

Adapun penjelasan lengkapnya adalah seperti berikut ini nih:

1. Fungsi Kegunaan Intrinsik

Beberapa fungsi kegunaan intrinsik di antaranya yaitu:

 • Sejarah sebagai ilmu
 • Sejarah untuk mengetahui masa lampau
 • Sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan
 • Sejarah sebagai profesi

2. Fungsi Kegunaan ekstrinsik

Sedangkan beberapa fungsi kegunaan ekstrinsik di antaranya yaitu sebagai berikut:

 • Sejarah sebagai ilmu bantu
 • Sejarah sebagai pendidikan moral
 • Sejarah sebagai pendidikan kebijakan
 • Sejarah sebagai pendidikan perubahan dan
 • Sejarah sebagai pendidikan masa depan
 • Sejarah sebagai pendidikan penalaran
 • Sejarah sebagai pendidikan politik

FAQ

Apakah yang Dimaksud dengan Fungsi Intrinsik dan Ekstrinsik Dalam Sejarah?

Maksud dari kegunaan intrinsik yaitu yang terkait dengan keilmuan dan pembinaan profesi kesejarahan.
Kegunaan ekstrinsik merupakan kegunaan yang berkaitan dengan proses penanaman nilai dan proses.

Jelaskan Apa Saja Kegunaan Ekstrinsik Dari Sejarah?

Kegunaan ekstrinsik merupakan kegunaan yang berkaitan dengan proses penanaman nilai dan proses.

Jelaskan Apa yang Dimaksud dengan Kegunaan Dari Intrinsik?

Kegunaan intrinsik yaitu yang terkait dengan keilmuan dan pembinaan profesi kesejarahan.

Akhir Kata

Jadi apa yang dimaksud kegunaan intrinsik dan ekstrinsik dalam sejarah? Maksud dari kegunaan intrinsik yaitu yang terkait dengan keilmuan dan pembinaan profesi kesejarahan. Kegunaan ekstrinsik merupakan kegunaan yang berkaitan dengan proses penanaman nilai dan proses.

Hanya seorang Blogger enthusiasm dan penikmat kopi saja. Suka berbagi pengetahuan kecil & bercita-cita jadi pengusaha media.

Info Menarik Lain untuk Kamu: