Aturan Guru Wilangan Jeung Guru Lagu Tina Pupuh Mijil Nyaeta

Gambar Dibuat di Canva

Aturan guru wilangan jeung guru lagu tina pupuh mijil nyaeta? Ini adalah pertanyaan yang muncul dalam mata pelajaran bahasa Sunda di sekolah dasar (SD) kelas 4-5.

Guru Lagu merupakan panjang atau pendeknya suku kata serta pola mengenai selang seling huruf hidup pada suku kata terakhir suatu tembang atau kakawin.

Sedangkan Guru wilangan merupakan banyaknya jumlah suku kata dalam setiap baris.

Aturan Guru Wilangan Jeung Guru Lagu Tina Pupuh Mijil

Aturan guru wilangan jeung guru lagu tina pupuh mijil nyaeta 10-i, 6-o, 10-é, 10-i, 6-i, 6-u.

Pupuh merupakan aturan yang biasa digunakan pada guguritan atau puisi Sunda dan juga wawacan.

dalam penulisan pupuh itu terdapat 2 aturan penulsian yaitu guru lagu dan guru wilangan.

Guru lagu merupakan suara (huruf vokal) suku kata terakhir yang ada dalam setiap baris pupuh. Sedangkan guru wilangan merupakan jumlah suku kata yang ada dalam setiap baris pupuh.

Akhir Kata

Nah dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa aturan guru wilangan jeung guru lagu tina pupuh mijil nyaeta 10-i, 6-o, 10-é, 10-i, 6-i, 6-u.

Sudah paham? Semoga membantu artikel gado-gado saya kali ini, terimakasih. Jangan lupa share ya.

Hanya seorang Blogger enthusiasm dan penikmat kopi saja. Suka berbagi pengetahuan kecil & bercita-cita jadi pengusaha media.

Info Menarik Lain untuk Kamu: